Home
Welcome
To Xander his website!
Xander op bezoek?
Workshop, clinic en masterclass
USA 2015
Music has no borders, it has one language!
Launch new website!
Brand new website, welcome! Check it out and don't forget to come back soon!

 

Bij Xander van der Ploeg draait het om het behouden van de trommeltradities. Met name met het Basler Trommelen en Rudimental Drumming heeft Xander een innige band.

 

Featured Work:
  • all
Masterclass
Bij een masterclass draait het meer om de individuele aandacht. Deelnemers zullen op individuele basis gevraagd worden bepaalde dingen te spelen, waarna andere deelnemers (en natuurlijk Xander) hierop kunnen reageren. Deze vorm van activiteit is vooral interessant als het onderlinge niveauverschil binnen een groep groot is. Net als bij een workshop of clinic begint ook een masterclass met een stukje geschiedenis en uitleg over de verschillende stijlen en notenschriften.
Workshop/Clinic
Bij deze activiteit speelt actieve deelname van de deelnemers een belangrijke rol. Theorie en praktijk vinden gelijktijdig plaats. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het vertelde in praktijk toepassen. Uiteraard gebeurd dit in een tempo waarin het voor iedere deelnemer haalbaar is. Met name de Rudiments (Grundlagen) komen uitgebreid aan bod, en er wordt getracht te eindigen met een gezamenlijk stuk. Een workshop/clinic begint altijd met een stukje geschiedenis en uitleg over de verschillende stijlen en notenschriften.

 

 

Endorsements
Xander van der Ploeg by JDSP