Masterclass
Masterclass
Bij een masterclass draait het meer om de individuele aandacht. Deelnemers zullen op individuele basis gevraagd worden bepaalde dingen te spelen, waarna andere deelnemers (en natuurlijk Xander) hierop kunnen reageren. Deze vorm van activiteit is vooral interessant als het onderlinge niveauverschil binnen een groep groot is. Net als bij een workshop of clinic begint ook een masterclass met een stukje geschiedenis en uitleg over de verschillende stijlen en notenschriften. Heeft u interesse voor een workshop/clinic of masterclass? Laat dit via contact weten!
Xander van der Ploeg by JDSP